Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor
  2. Rada pedagogiczna
  3. Rada rodziców
  4. Samorząd uczniowski

Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut szkoły.


Wprowadził Bagińska Marta 2012-12-11
Aktualizujący Bagińska Marta 2012-12-11
Zatwierdzający Chylińska Anna 2012-12-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-11
Wersja standardowa