Kanał Wyżej
Status prawny

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich działa w oparciu o ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa