Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich działa w oparciu o ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.


Wprowadził Bagińska Marta 2012-12-11
Aktualizujący Bagińska Marta 2012-12-11
Zatwierdzający Chylińska Anna 2012-12-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-11
Wersja standardowa