Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania określa Statut.
 
Organem prowadzącym Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 
Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Dokumenty wprowadzające politykę antykorupcyjną w ZSGH
Kodeks etyki ZSGH.pdf
Procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w ZSGH.pdf
Wykaz stanowisk i czynności.pdf
Baza ryzyk-korupcja ZSGH.xlsx
Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa