Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania określa Statut.

 

Organem prowadzącym Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Dokumenty wprowadzające politykę antykorupcyjną w ZSGH

Kodeks etyki ZSGH.pdf

Procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w ZSGH.pdf

Wykaz stanowisk i czynności.pdf

Baza ryzyk-korupcja ZSGH.xlsxSprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy.

 


Wprowadził Bagińska Marta 2012-12-11
Aktualizujący Bagińska Marta 2020-06-23
Zatwierdzający Chylińska Anna 2020-06-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-06-23
Wersja standardowa