Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-07


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Monika Bagińska info@zsgh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 810-04-89. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ul. Majdańskiej 30/36, 04-110 Warszawa.
Dojścia piesze są od ulic Grochowskiej,  Zagójskiej, Majdańskiej. Przejścia od ul. Zagójskiej i Majdańskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości ok. 100m. Nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Majdańskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście stanowi korytarz przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Pomieszczenia na 1 i 2 piętrze nie są dostępne dla osób na wózkach, ponieważ prowadzą do nich schody, które nie są wyposażone w platformę przyschodową. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 
 
Wprowadził Bagińska Marta 18-09-2020
Aktualizujący Bagińska Marta 18-09-2020
Zatwierdzający Chylińska Anna 18-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Liczba odwiedzin: 86
Rejestr zmian