Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

1. Księga uczniów
 
2. Ewidencja legitymacji szkolnych
 
3. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 
4. Rejestr wydanych zaświadczeń
 
5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 
6. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 
7. Rejestr zarządzeń dyrektora
 
8. Rejestr pracowników
 
9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
10. Księgi inwentarzoweStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa