Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencja i rejestry

1. Księga uczniów

 

2. Ewidencja legitymacji szkolnych

 

3. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

 

4. Rejestr wydanych zaświadczeń

 

5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

 

6. Rejestr uchwał rady pedagogicznej

 

7. Rejestr zarządzeń dyrektora

 

8. Rejestr pracowników

 

9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

10. Księgi inwentarzowe


Wprowadził Bagińska Marta 2012-12-11
Aktualizujący Bagińska Marta 2012-12-11
Zatwierdzający Chylińska Anna 2012-12-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-11
Wersja standardowa